โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2561
โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ชุดนักเรียน โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา