โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
น้ำเงินเหลืองสีงามสง่า
เด่นงามตาชูเชิดศักดิ์ศรี
งามพร้อมสร้างคนดี
รู้รักสามัคคี สร้างชาติสร้างเยาวชน
 
น้ำเงินเหลืองนามนี้น่าชื่นชม
เกียรตินิยมลือเลื่องแหล่งศึกษา
ให้ความรู้สรรสร้างภูมิปัญญา
เน้นจริยาคุณธรรมนำจิตใจ
 
วังพิกุลวิทยศึกษานี้นามยิ่งใหญ่
เกียรติเกรียงไกรขอยึดมั่นกตัญญู
น้อมกายใจตอบแทนพระคุณครู
ผู้ให้ความรู้สรรสร้างทางชีวี
 
ว.พ.ศ.ขอมุ่งมั่นสร้างปัญญา
ช่วยนำพาชีวาสุขสดใส
ใฝ่เรียนรู้ สุขภาพดี มีวินัย
สู้การงานสืบสานวัฒนธรรม
เป็นผู้นำสรรสร้างชุมชน
 
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB