โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบในปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,10:00   อ่าน 117 ครั้ง