โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนทวิศึกษาประจำปี2561
วิทยาลัยสารพดช่างพิษณุโลก ร่วมกับโรงเรียนวังพิกูลวิทยศึกษา
รับสมัครนักเรียนจบ ม.3 เข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 - ม.6 ในระบบทวิศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
"หลักสูตรทวิศึกษา" 2 วุฒิ (วุฒิปวชใ/วุฒิม.6)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
โทร 086-4463801 หรือ 055-252034 ในวันและวเลาราชการเท่านั้น
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 178 ครั้ง