โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิช

ประกาศโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา

*********************

ตามประกาศโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตรา -

จ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา ลงวันที่  9 ตุลาคม 2561 นั้น

                       บัดนี้  หมดเขตการรับสมัครฯและคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังบัญชีรายชื่อละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2561,08:44   อ่าน 61 ครั้ง