โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 23) 10 ม.ค. 62
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิช (อ่าน 60) 23 ต.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 189) 22 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียนทวิศึกษาประจำปี2561 (อ่าน 178) 22 มี.ค. 61