โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนรายวิชางานประดิษฐ์ชุดสืบสานภูมปัญญาท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางทิพาพร ศรีสุธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,13:12  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..